Esej se ukvarja z enim najbolj intrigantnih predstavnikov partizanskega žanra, s filmom Miće Popovića Delije. Film, posnet leta 1968, je takoj po nastanku in maloštevilnih javnih projekcijah postal žrtev ignorance, mistifikacije in pljuvaštva (med drugim so ga obtožili, da gre za »četniško kontrarevolucionarno žalitev naših socialistično-revolucionarnih svetinj«). Delije, na formalni ravni precej eksperimentalen izdelek, je zgodba o povojni generaciji nekdanjih partizanov, ki v novem okolju zaman iščejo svoje mesto v družbi. Esej popisuje sramoten sprejem te izredne mojstrovine in jo skuša obrazložiti kot specifičen žanrski fenomen na presečišču med partizanskim filmom in filmi tako imenovanega črnega vala.

Prevedel Marko Bratina
Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!