Namen pričujočega prispevka je v opredelitvi funkcije partizanske naloge v filmu Hajrudina Krvavca z naslovom Most (1969), ki jo v ta namen obravnavamo na dveh medsebojno povezanih ravneh: kot zgodovinsko temo filmske fabule in kot način organiziranja filmskega zapleta. Imperativ partizanske naloge je tista izhodiščna točka, skozi katero je mogoče brati protislovja jugoslovanske revolucije, hkrati pa tudi formirati filmske akterje. V tem pogledu skušamo pojasniti, kako je mogoče Krvavčev Most razumeti kot paradigmo jugoslovanskega partizanskega filma.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!