Besedilo sprva začrta nekaj ideoloških dilem, ki so značilne za televizijski žanr humoristične nadaljevanke. Ameriško situacijsko komedijo (sitcom) razume kot televizijsko obliko, ki je, z redkimi izjemami, podvržena dominantnim ideološkim diskurzom. V drugem delu se osredotoči na primer nadaljevanke Seinfeld (1990-1999) in jo v kontekstu teorije ideologije izpostavi kot priljubljen žanrski proizvod, ki je prekoračil ideološke zakonitosti. Seinfeld se zaradi konsistentnega zavzemanja za komedijo banalnega in vztrajnim opozarjanjem na kratke stike med posameznikom ter družbo izkaže kot ploden material za razvoj filozofske teze, psihoanalitske študije nelagodnega razmerja med Subjektom in Institucijo.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!