Duh filma je prav tako kot duh govorice predmet »ljudske psihologije«. Bolj konkretno: psihologije razredov. Ekonomske in tehnične okoliščine, v katerih nastaja film, namreč precej ali pa popolnoma zatro individualne oblike. Filmski režiserji imajo lahko svojo osebno noto, kot ima lahko režiser svoj posebni slog. Toda le do tiste mere, da ni ogrožena obča razumljivost in popularnost filma. Sicer je film izoliran primerek in ne vpliva organsko na nadaljnji razvoj. Zgodovinsko pomembno pa je zgolj, kar vpliva da1je ali kar je obče veljavno.

Duh filma je prav tako kot duh pogovornega jezika predmet sociologije. Kaj je po našem mnenju umetniško vredno in kaj ni, utegne biti vprašanje umetnostne zgodovine. Za človeško zgodovino, za kulturno zgodovino, velja vprašanje, zakaj nekaj nasploh ugaja ali nasploh ne ugaja. Nikoli še ni bila nobena umetnost od tega tako odvisna, kot je film. Razen pogovornega jezika ni postal noben duhovni proizvod tak dokument za način mišljenja in čustvovanja množic.

Prevedel Francè Brenk
Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!