Besedilo se osredotoča na teorije, ki razumejo sodobne razvoje gibljive podobe v navezavi na tehnologijo. V njih skuša najti skupne točke in razmisliti o njihovih prednostih in slabostih. V manj akademsko striktnem delu poskuša z opisi interakcije človeka z digitalno tehnologijo pokazati, v katero smer bi se teorija lahko razvijala, obenem pa poskuša razviti idejo o razdvojenosti podobe, ki izhaja iz izgube filmske indeksikalnosti.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!