Knjiga Sive ekonomije filma občasno pretirano analizo reprezentacij in interpretacij dopolnjuje s potrebnim kontekstom dostopanja do filmskih tekstov. Ko se multipleksi in mestni kinematografi srečujejo s staranjem svojih obiskovalcev in kinematografsko prikazovanje ni več epicenter filmske kulture, se je ključno vprašati, kako vse film doseže občinstvo in od česa je to odvisno. Delo Ramona Lobata, raziskovalca neformalnih filmskih industrij in medijev, opozarja na kulturne, socialne in gospodarske iznajdljivosti neformalnih krogotokov filmske distribucije in ne nazadnje s tem tudi na njeno transnacionalno razvijanje. Lobato trdi, da je treba distribucijsko politiko jemati tako resno kot tekstovno, s čimer se odpira zanimivo razmerje do filma kot trans-forme, ki je tako materialna kot ne, posneta in gledana,produkcijsko draga in poceni za nakup, kompleksno izgrajena in enostavno dostopna.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!