Prispodoba zrcala, ki jo za ponazoritev svojega analitičnega izhodišča ter raziskovalne metode uporabi avtorica, se torej ne nanaša zgolj na koščke, v katerih odsevajo identitetne strukture novih, po razpadu Jugoslavije vzpostavljenih držav, temveč, kar je bistveno, upošteva tudi elemente »medsebojnega odsevanja«. S tem prepričanjem, ki se najbolje odraža v njenih koncepcijah »nestabilnih identitet« (istovetnosti lokalnosti, mobilnosti, krize, pripovedi in praga) se uvršča v pomembno teoretsko in »akcijsko« linijo, ki je prepričana, da kaže ustrezno podobo novega iskati v ponovnem obujanju medkulturnega dialoga. To je vizija, ki jo zagovarjajo in izvajajo projekti, kot so BalcanisSarajevske sveskeMeidantrop in vrsta drugih. Gre za pobude, ki odpirajo nove priložnosti za ponovni premislek in vzpostavljanje komunikacije na nekdanjem skupnem območju (zlasti) preko kulturnih in umetniških iskanj ter dognanj. V takšni luči lahko raziskavo problemov identitete v postjugoslovanskem dokumentarcu obravnavamo tudi kot nadvse dobrodošel prispevek h krepitvi teh vizij.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!