Besedilo je uvodnik knjige Cult Cinema, prve poglobljene teoretske študije vseh vidikov polja kultnega filma, vključno z njegovimi poglavitnimi občinstvi, pisano žanrsko paleto in teoretskimi pristopi, ki posameznim filmom podeljujejo njihov »kultni« status. Uvodnik se osredotoči na številne zgodovinske in kontekstualne razlage in razumevanja samih izrazov »kult« in »kultni film«. Skozi prizmo trditve, da so na kultni film vplivali njegov zgodovinski razvoj in drugi kontekstualni razvoji, avtorja poskrbita tudi za kratek pregled zgodovinske pojavitve kultnega filma kot predmeta obravnave, zlasti v akademskem kontekstu. Osredotočita se še na definicijo kultnega filma v štirih kontekstih: socioloških raziskavah, raziskavah recepcije, tekstualnih interpretacijah in estetskih analizah.

Prevedla Varja Močnik
Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!