Avstralski Nacionalni arhiv za film in zvok (National Film and Sound Archive – NFSA) je z izdelavo novih strateških smernic oktobra 2004 začel s preoblikovanjem, ki je temeljilo na razvoju strukture kustosovega dela. Ta nova struktura skuša povezati obstoječe veščine pridobivanja, zaščitenja in omogočanja dostopa do nacionalne avdiovizualne kulturne dediščine s poudarkom na tolmačenju zbirke, osnovanem na strokovnem znanju in izkušnjah kustosov, ter nujnosti nadaljnjega negovanja in promoviranja etičnih standardov avdiovizualnega arhiviranja. Ta dokument, skladen z najboljšo mednarodno prakso, vsebuje pregled glavnih kulturnih načel, ki urejajo dejavnosti kustosov, posebno pozornost pa nameni avdiovizualnim zbirkam glede na narodno in mednarodno arhivarsko skupnost.

Prevedel Marko Horvat
Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!