Pričujoče besedilo se loteva raziskave opusa eksperimentalnih avtorjev Yervanta Gianikiana and Angele Ricci-Luchi skozi prizmo spisa O pojmu zgodovine Walterja Benjamina. Poskuse Benjamina, da bi na neteleološki način rekonsturiral zgodovino, in kinematografijo izjeme, ki priča o goli človeški eksistenci znotraj reprezentacijskega režima estetizirane politike, povezuje etična in konceptualna sorodnost. Če razstavimo glavno ustvarjalno sredstvo filmskih avtorjev – analitično kamero – se različne formalne strategije njunega dela z arhivskimi materiali vzpostavijo kot temelji za radikalno, subverzivno in etično prakso, s pomočjo katere pridobimo novo, dialektično podobo iz imaginarija, ki je zaznamovan z katastrofičnim: podob prve svetovne vojne, evropskega kolonializma in fašizma. Podobo, ki predstavlja žgoč poziv za kritično razumevanje zgodovine in za novo filmsko telo političnega, kot ga metaforično uteleša slavni Angelus Novus Paula Kleeja.

Prevedla Katja Kraigher
Integralna verzija se nahaja v tiskanem KINU!