S filmom Mama (2016), po besedah avtorja pričujočega poetičnega razmisleka, Vlado Škafar nadaljuje svojo pot v tistem načinu filmske poezije, ki ga je odprl s prejšnjima deloma svoje trilogije, Oča (2010) in Deklica in drevo (2012). Avtor prispevka poudarja metafizično razsežnost, ki jih odpira specifična Škafarjeva filmska govorica in razmišlja o prevezavi podobe in besede, ki se zlivata na način poezije.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!