Besedilo išče homologije med montažnimi sredstvi, uporabljenimi v filmu Pokrajine odpora (Pejzaži otpora, Marta Popivoda, 2021), in opisi metafore, kakor jo v svoji filozofiji razlaga Graham Harman. Kako – ali sploh – lahko postane prostor v filmu metaforičen?

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!