Program Obrazi analognega/Kvantizacija rdeče, ki poteka v Slovenski kinoteki, bo filmski/videoopus Mihe Vipotnika prvič celovito postavil na ogled in v razmislek strokovnjakom in širši javnosti. Popeljal nas bo skozi štiridesetletni opus, ki obsega več kot petdeset avtorskih del, od zgodnjih analognih na celuloidnem in magne­tnem traku do poznejših digitalnih v datotekah in na spletnih platformah. S tem bo sklenjen lok od zgodnje eksperimentalne procesualnosti do cinematične naracije. V zvezi s tem se besedilo posveča zgodbi o videoumetnosti in njenem odnosu do televizije in filma. Opisuje specifike videa kot novega medija in tematizira razmerje in sinergijo med videom in kratkim filmom ter njuno reprezentacijsko polje nekoč in danes. Predlaga tudi kompleksnejše izraze, kot so gibljiva slika (moving image), projekcijska umetnost (the art of projection) in zaslonski medij (screen-based media), ki so se uveljavili v današnjem času postmedijske umetnosti. Besedilu sledi podroben opis projekta Videogram 4 (1976–79), ki je s svojo kompleksnostjo in rabo tehnolo­gije ključen za razumevanje tako Vipotnikove umetniške prakse kot tudi eksperi­mentalne videoumetnosti.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!