Članek temelji na avtorjevem prejšnjem besedilu, ki je obravnavalo vprašanje, kako so živali reprezentirane v filmih. V njem je avtor opredelil štiri glavne moduse – antropomorfizem, antropocentrizem, avtomorfizem in »bizarce« –, pri čemer je navedel, da predlagana klasifikacija ni univerzalna ali popolna. Na podlagi te klasifikacije članek razmejuje animizem, popredmetenje in avtentičnost kot tri glavne moduse, kako je narava reprezentirana v filmih, pri čemer ponovno trdi, da klasifikacija ni izčrpna. Članek poskuša nadalje razlikovati med filmi, ki se osredotočajo na živali, in tistimi, ki se osredotočajo na naravo. Na koncu pa članek na podlagi Kantove analize sublimnega trdi, da bi bil prikaz nezmožnosti resnične upodobitve narave v (človeškem) filmu morda najbolj zvest prikaz narave.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!