Poznamo več vrst restavriranja filmov in vse so lahko primerne za arhivske zbirke. Edini omejitvi pri tem, da bi imeli za študij na voljo več filmskih verzij, sta čas in denar. Dolgotrajno delo filmskega restavriranja nas lahko odvrne od osnovnih nalog ohranjanja, kot so kopiranje nitratnega filmskega traku na acetatnega, kar lahko ogrozi obstoj drugih filmov. Verjetno bi večini filmov iz preteklosti koristila kakšna vrsta skrbne restavratorske obdelave. Vendar lahko današnja generacija filmskih arhivistov le upa, da ji bo uspelo opraviti peščico zapletenejših restavratorskih posegov. Ko se lotimo restavriranja filma, se moramo najprej vprašati, kaj želimo sploh doseči …

Prevedla Lara Simona Taufer
Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!