Avtor skuša v besedilu skozi filma Proletarska zimska pravljica (Ein proletarisches Wintermärchen, Julian Radlmaier, 2014) in Mrhovinar (Buzzard, Joel Potrykus, 2014) reflektirati angažma filmskih protagonistov v duhu družbenega dogajanja onkraj fikcije filma. Nadmoč sistema nad družbo kroji podložniške odnose, v katerih se nekateri znajdejo, drugi se upirajo, tretji pa v krču obstojijo nekje vmes. Radlmaier in Potrykus sta s svojima deloma vsak s svojega kontinenta percipirala ustaljene odnose moderne družbe; vrednost njunih filmov pa se izkazuje tudi v aplikativnosti Marxove teze, da se proletariat, ti »moderni delavci«, »pomika preko različnih razvojnih stopenj, njegov obstoj proti meščanstvu se začenja hkrati z njegovo eksistenco«.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!