Članek se posveča montaži in montažerjem kot ključnim soavtorjem filma. Zaradi velikega vpliva avtorske teorije je prispevek montažerjev in montažerk k razvoju filma slabo raziskan. Podrobnejši pregled zgodovine spregledanih filmskih poklicev, v katerih se v večjem številu ponavadi znajdejo ženske, pokaže, da je potrebna določena revizija njihove vloge pri razvoju filmske umetnosti. Akutno pomanjkanje zapisov o monta­žerkah in drugih filmskih ustvarjalkah ter njihovih prispevkih k slovenskemu filmu lahko opazimo tudi pri nas. Milka Badjura, Darinka Peršin in Marija Fajdiga Pirkmajer so tri montažerke, ki so brez dvoma zaznamovale pionirske čase slovenskega filma in pomembno sooblikovale filmsko ustvarjanje v desetletjih po drugi svetovni vojni.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!