V sestavku se preko primerjave filma in zemljevida sprašujemo, kako se v sodobnem svetu orientirati. Film in zemljevid vzpostavimo kot dva tipa zaslona, ki reducirata zunanjo realnost, a sta obenem njen strukturni pogoj. Skozi primerjavo analognih in digitalnih zemljevidov opazujemo različne režime gledanja; ob tem se vprašamo, ali je mogoče načine reprezentiranja povezovati z načini vzpostavljanja subjekta. Preko formalnih in pripovednih postopkov preverimo odnos med filmom, digitalnim zemljevidom in njegovimi izpeljavami (obogatena resničnost [AR]).

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!