Na podlagi nekaterih izhodišč, ki jih v svojih prispevkih ponudi Timothy Morton, ena ključnih teoretskih referenc sodobnih umetnosti, ki se ukvarjajo z ekologijo, se v članku osredotočim na široko polje estetske pojavnosti narave skozi zgodovino umetniškega upodabljanja zlasti v vizualnih medijih. Pri tem poskušam pokazati, da estetske pojavnosti narave, kakor se producira preko različnih umetniških (vizualnih, avdiovizualnih, literarnih) medijev, ni mogoče zvesti na ozko razumljene podobe narave, saj je umetnost imanentno ambientalno poetična: vedno producira tudi modele odnosnosti poljubnih organizmov do okolja in modele prostora, kar je natanko področje ekologije.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!