Prispevek povzame nekatere ključne poudarke najbrž sploh prvega interdisciplinarnega simpozija o podnebnih spremembah, ki ga je leta 1975 organizirala ameriška antropologinja Margaret Mead. V navezavi na programski tekst konference avtor najprej razvije osnovni okvir produktivne interakcije med družboslovjem in naravoslovjem, kot si ga je zamišljala Mead, nato pa predstavi družbene posledice dejstva, da je razmerje ostalo neorganizirano – in se je naposled organiziralo samo.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!