Besedilo se posveča problematiki nedavnih vstaj proti financializaciji in globalizaciji v obliki konfrontacijskih kampanj pod skupno oznako Zavzemimo. V okviru novih oblik protestov, ki jih lahko pojmujemo za način izražanja politične nepokorščine, obravnava vprašanje filmskega dokumentiranja protestov na različnih svetovnih lokacijah. Analiza zajema tri novejše dokumentarne filme: K Madridu – skeleča svetloba! (Prizori iz razrednega boja in revolucije) Sylvaina Georgea, Boj za Siniše Gačića in V rdečem Ane Pečar ter Oliverja Resslerja. Prvi beleži dejavnosti gibanja 15M oziroma »špansko revolucijo« v obliki zavzetja trga parka Puerta del Sol v Madridu, drugi slovensko gibanje 15o in zasedbo ploščadi pred ljubljansko Borzo, tretji pa dokumentira akcije newyorških aktivističnih skupin Strike Debt in Rolling Jubilee, ki delujeta na podlagi upora proti ameriški dolžniški politiki. Eno glavnih značilnosti obravnavnih filmov predstavlja obzorniški pristop, na katerega se tudi ustvarjalci bodisi direktno ali pa posredno sklicujejo. Tako prihajamo do spoznanja, da tudi v današnjem času, ko se je v marsičem spremenil način delovanja konfrontacijskih kampanj, filmski (proti)obzornik predstavlja eno najagilnejših oblik osvobodilnih bojev s filmskimi sredstvi.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!