Pričujoče besedilo je krajši premislek o izvirni umetnosti Eme Kugler kot organskem filmu ter o napetosti med tekstualnostjo in podobo v njej. Zaključujemo, da njeni filmi največji učinek dosegajo tam, kjer se v največji meri prepustijo poetični logiki podobe in minimalizirajo diskurzivnost. Organskost filma pomeni kar najmanjšo industrializiranost produkcije, kar omogoča kar najneposrednejšo povezavo med končnim izdelkom in imaginacijo pesnice.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!