Podoba in zvok kot dva osnovna elementa filma se v glasbeno-filmskem projektu Bratka Bibiča Na domačem vrtu 1–3 (1999–2005) prelamljata, prepletata in tečeta na način emancipacije vsakega od njiju oz. spajata v izkušnjo kino-dogodka kot (na videz) enkratna živo doživeta improvizacija. Ta premišlja temeljne ravni filmske izkušnje in film kot medij v njegovi »materialnosti«, predvsem pa premišljuje o filmu kot nosilcu in posredniku ideologij(e). Prispevek se potopi v izvirni preplet podobe in zvoka, raziskuje njuno prevezavo ter njuni ideološki komponenti, ki ju intervencija avtorja projekta kritično premišlja na način ustvarjanja novega, izvirnega metateksta.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!