Prispevek obravnava najnovejši Obzornik Nike Autor s številko 80 in podnaslovom Metka, Meki (2021). Skozi posamezne poudarke o preostalih (proti)obzorniških delih avtorice poskuša osvetliti izjemen pomen Meki predvsem v kontekstu dominantnih podob begunstva in kuhanja.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!