Besedilo se posveča filmu Razcevt človeka 3 (El auge del humano 3, 2023) argentinskega avtorja Eduarda Williamsa. Osredotoča se na poseben proces razločenega snemanja in kadriranja, po katerem je podoba posneta s 360-stopinjsko kamero, nato pa kadrirana šele kasneje, z uporabo VR očal, ki jih režiser usmerja sam. Besedilo se osredotoča na načine, kako Williamsovo predrugačenje filmskega dispozitiva spreminja učinek diegetskega sveta in kako podeljuje filmskim sredstvom nove pomene in funkcije. Na koncu skuša misliti Razcvet človeka 3 s stališča človekovega očesa in s stališča nečloveškega, strojnega vida.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!