V predavanju bom skušal na kratko predstaviti zgodovino poučevanja filma. Da se je filmska vzgoja najbolj razvila v Franciji, ni naključje, saj so vzroki za njen razvoj zgodovinsko pogojeni. Ti segajo v čas po drugi svetovni vojni (oz. že v čas, ko je vojna še potekala), ko so se komunisti in katoliki povezali v odporniškem gibanju. Po koncu vojne so se spraševali, kako preprečiti morebitne ponovne vojne grozote. Rekli so si, da je treba delati na »ljudski pedagogiki«. Kulturni gibanji »Narod in kultura« ter »Delo in kultura« sta za svoj medij izbrali film, saj se je ta lahko dotaknil tako delavcev v tovarnah kot študentov na univerzah. Želeli so nagovoriti kar najširši krog publike in film približati množicam. Kulturna gibanja v Franciji so kasneje zamenjali kino klubi, kjer so potekala izobraževanja za učitelje, ti pa so pridobljeno znanje lahko nato delili v razredu.

Zapisalo Ostrenje pogleda
Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!