Nič ni večno. To rečenico poudarjeno dojemamo kot veljavno, ker še zlasti zadeva vsakogar v njeni/njegovi eksistenci. V generacijah, ki so prešle iz otroštva v odraslost kmalu po drugi svetovni vojni, sta dozdevna varnost in obet urejene družbe v jeku nastajajočega potrošništva opredeljevala eksistenco kot problem v polju svobode. Ta problem je determiniral sartrovski mauvaise foi, ki je zaznamoval dobo in narekoval eksistencialni obrat na vseh področjih od vsakdanjosti do umetnosti, ki je zaokroževala dobo modernizma.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!