Wendersov film Stanje stvari (Der Stand der Dinge, 1982) je film o filmu. Članek analizira pet razsežnosti te trditve: je film o snemanju filma v pomenu dela v delu; film o usodnosti filmskega traku; avtobiografski film o Wendersovem travmatičnem izkustvu s hollywoodskim studijskim sistemom; pedagoški film o vseh razsežnostih filma kot avdio-vizualne umetnosti; in deleuzovsko soočenje s podobo-kristalom kot bistveno obliko podobe-časa. V seriji situacij, s katerimi je filmska ekipa soočena ob prekinitvi snemanja, razbira praktično vse možnosti, ki se ponujajo filmskemu režiserju ob soočenju z zgodovino filmskih oblik.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!