Članek se ukvarja z »igričarsko senzibiliteto«, ki jo lahko prepoznamo v določenih filmih. Glavna težnja članka je locirati to senzibiliteto v občutku imerzije (posrkanosti) v diegetični svet filma. Po primerjavi videoigre in filma postavimo tezo, da je imerzija rezultat tega, da kamera-pogled, ki služi kot točka gledalčeve identifikacije, iz nefizičnega, distanciranega opazovalca v vzporednem svetu filma/igre dobi svoje telo.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!