Članek skozi prizmo fenomena Teoreme obravnava Pasolinijev genij kot organsko spoznanje o daljnosežnih posledicah kulturnih revolucij šestdesetih in sedemdesetih. Njegovo kritiko bi lahko označili s paradoksalno besedno zvezo levi tradicionalizem, ki je zmogel proizvesti njemu lastno formo teologije osvoboditve, njen duh vdahniti v umetniške forme ter jih s tem revitalizirati.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!