Film Boj za, ki izhaja iz občutljivega konteksta zasedbe ploščadi pred ljubljansko borzo leta 2011/2012 spodbuja kronično potrebo po premisleku vloge, smisla in spektakelskih konotacij (dokumentarnega) snemanja in reprodukcije montiranih posnetkov. Članek med drugim odpira vprašanja obskurnosti kamere v protestu ter posledic zgodovinjenja, avtorstva, produkcije podob in kulturalizacije protesta, v želji, da bi nakazal možne poti samoorganiziranih načinov filmskega ustvarjanja ter opozoril na paradoks ukinitve filma zavoljo filma kot politike.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!