V prispevku analiziram večjezičnost v hollywoodskem filmu. Prek umestitve slednjega v pretekli in sedanji družbeno-jezikovni kontekst ter predstavitve konceptov filma z naglasom in multipleksnega filma Hamida Naficyja poskušam odgovoriti na vprašanja o spremembah vloge jezika in večjezičnosti ter motivih zanje v sodobnem hollywoodskem filmu, ki se odziva na spremenjene razmere globaliziranih, multikulturnih in večjezičnih družb. Prispevek sklenem s študijo primera večjezičnega hollywoodskega (multipleksnega) filma Babilon (Babel, González Iñárritu, 2006), preko katere pokažem, kako lahko vse vidnejšo večjezičnost v Hollywoodu po eni strani razumemo kot dejavnik destabilizacije tradicionalno enojezičnega hollywoodskega filma, po drugi strani pa kot rezultat hollywoodske tendence po doseganju množičnih občinstev.

Besedilo je na voljo v pdf obliki:

Večjezičnost v hollywoodskem filmu skozi Naficyjev koncept multipleksnega filma