Članek se ukvarja z elementi, ki naj bi po eni strani definirali elemente filmskega (naracija, pogled), po drugi strani pa elemente videospotskega (osamosvajanje od naracije, performans, prebijanje četrte stene), pri čemer si pomaga s Carol Vernallis in Gillesom Deleuzom, predvsem z z njegovo razmejitvijo med Figuro in figuracijo, med krikom in grozo, torej med občutjem in zgodbo. Pri tem poskuša okvirno locirati, kaj je bolj prevladujoče v določeni zvrsti ter kako in zakaj se zgodi, da podoba podpira glasbo oz. glasba podobo.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!