Knjiga Tujost kapitala analizira kapitalizem iz perspektive tehnologij. V tem kontekstu se kapitalizem kaže kot sistem tehnoloških izboljšav, ki se vse bolj osamosvaja od človeške družbe in ekonomije. Prispevek se osredotoča na glavno smer avtorjeve argumentacije in poskuša pokazati, da je v nekaterih ozirih preuranjena, sploh ko gre za domnevne bistvene spremembe v samem ustroju realnosti, v drugih pa uspešno detektira nekatere razvojne težnje kapitalizma. V tekstu se razkrijejo dvomi o avtorjevi tezi, da je človeštvo postalo odvečno, sama realnost pa tako radikalno spremenjena, da je človeški diskurz ne more več zapopasti.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!