V prispevku se avtor loteva določenih razlik med nekaterimi filmi, predvajanimi na zadnjih Motovunskem in Ljubljanskem filmskem festivalu (2021). V času notranjega razkola Evropske unije na vzhodni in zahodni del opažamo kulturno in simbolno fronto, ki se zarisuje v obravnavana dela. Onkraj medijskih reprezentacij se zdi, da predvsem dela z evropskega in tudi globalnega vzhoda ter juga skozi realistični dispozitiv rehumanizirajo predstavnike lastnih ljudstev in podajajo impliciten komentar zahodne reprezentacije. Nekateri razvpiti filmi s t. i. Zahoda, deležni znatno večje medijske pozornosti, v določeni meri drvijo v samonanašalnost ter kljub drugačnim interpretacijam zastopajo vladajočo ideologijo.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!