Novi materializmi razvijajo filozofijo v odnosu z ekologijo in pri tem človeku jemljejo osrednje mesto v svetu ter priznavajo še druge agense. Omenjeno tendenco, ki izhaja iz vitalistične tradicije, premišljujemo v odnosu do psihoanalitičnega Realnega in razlike prek filmskega opusa Eme Kugler. 

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!