Francè Brenk je za slovensko kulturo implicitno opravil delo vsaj Rudolfa Arnheima in Huga Münsterberga skupaj. Njegovo knjigo iz l. 1951, Zapiski o filmu, torej kaže opredeliti za prvi primer izrecnega teoretskega pisanja o filmu v slovenščini in potemtakem za temelj slovenske filmske teorije. Besedilo knjige kaže na to, da je avtor dodobra proučil filmsko področje z interdisciplinarnih vidikov, med katerimi najdemo poleg estetskih tudi sociološke, ekonomske in splošnejše filozofske prvine. Zapiski so torej delo na področju filmskih študij avant la lettre, a hkrati tudi programski dokument kot konceptualizacija temelja za filmsko proizvodnjo v Sloveniji. Knjiga zato vsebuje diskurz, ki je vzniknil na presečišču med takrat aktualno teorijo filma, zgodovinskim položajem slovenske narodne skupnosti in političnimi ter ideološkimi okoliščinami. To pomeni, da je avtorjevo pisanje ciljalo na realizacijo projekta nacionalne kinematografije, ki se je avtorju kazala tudi kot posledica in hkrati agens družbenih sprememb.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!