Tri knjige o filmu

Doslej so izšle tri slovenske knjige o filmu.

1929. je napisal Pavel Debevec 15 strani obsegajočo brošuro z naslovom »Kako pridem k filmu?«

Leto za tem je priredil, izdal in založil Franjo Aleš na 96 straneh knjižico z naslovom »Film, kultura – vpliv – zabava«.

1937. pa je izšla na 92 straneh v zbirki knjižnice Katoliške akcije za mladino »Naša pota«, XII. zvezek, knjiga dr. Ignacija Lenčka »Problemi filma, Pij XI. o kinu – nekaj smernic katoliškemu dijaštvu«.

Našega gledalca, ki ni znal tujega jezika, so seznanjale tedaj z vprašanji filma v letih med. obema vojnama tri drobne knjige.

O čem pišejo v njih?

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!