Obzorniško ustvarjanje Nike Autor se po Filmskem obzorniku 80 – Metka, Meki (2021), ki smo ga popisali v 45. ediciji KINA!, nadaljuje s tremi obzorniki: Obzornik 2021 – Tukaj imam sliko (2022), Obzornik 4517 – Preko vode do slobode (2022) in Obzornik 670 – Rdeči gozdovi (2022). Prispevek med drugim obravnava triado dokumentarističnih pristopov in zunanjost polja, skozi katere Autor prikaže, pospremi in upesni izkušnjo begunstva.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!