Camera politica

Dialektika realizma v političnem in militantnem filmu

Emmanuel Barot

»Emmanuel Barot v študiji Camera politica: Dialektika realizma v političnem in militantnem filmu na osnovi marksistične misli obravnava socialna in politična vprašanja ter skozi prizmo koncepta ‘revolucije’ razmišlja o odnosih oblasti do sodobne družbe in sveta. Specifika filmske forme političnega in militantnega filma je aktivistična (Ali lahko sam film v gledalcu zasadi željo do revolucije?); v kontekstu družbenih ideologij pa lahko filmi delujejo agitatorsko. Teoretsko misel razvija na praktičnih primerih: delavski kolektivni filmi francoske Skupine Medvedkin, rekonstrukcija zgodovine in odnosov oblasti v filmih italijanskega režiserja Francesca Rosija in dokudrame angleškega avtorja Petra Watkinsa. Sintezo o možnosti revolucije – prenosa teorije v prakso, v dejanje sklene s primerom Pasolinijeve Teoreme (1968).«

Barot v študiji Camera politica: Dialektika realizma v političnem in militantnem filmu obravnava politični in militantni film kot specifično filmsko formo (žanr) ter razmišlja o njeni vlogi v odnosu do gledalca in širše družbe.

O avtorju

Emmanuel Barot je profesor filozofije na univerzi Paris X – Nanterre. Leta 2004 je doktoriral na temo »Matematična pustolovščina dialektike od Hegla naprej. Perspektive sodobnih obrazov ‘problematike dialektike’ v epistemologiji matematik in njihove zgodovine«. Je avtor več znanstvenih člankov, razprav in knjižnih publikacij s področja marksistične filozofije.