Prizorišče odpora

Sodobni dokumentarni film in zagate postdokumentarne kulture

Andrej Šprah

»V tem najširše zamejenem koordinatnem sistemu je temeljna značilnost novega dokumentarnega filma, da se je v ključnih potezah konstruiral kot oblika preizpraševanja lastne reprezentacijske narave oziroma ustreznosti paradigme predstavnosti za zaobjetje celovite izkušnje dokumentarca, ko ta ne temelji več na celo(vito)sti, koherentnosti in sklenjenosti (obravnavanega) sveta, pač pa se zaostruje na njegovih razcepih, brazdanju, dolbenju, fraktacijah …«

Andrej Šprah, iz knjige

O avtorju

Andrej Šprah je filmski teoretik in publicist, ki raziskuje fenomene filmskega dokumentarizma, svetovnega družbeno angažiranega filma, slovenskega filma in kinematografij nekdanje Jugoslavije. Kot docent predeva na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani ter na Akademiji za vizualne umetnosti A.V.A. Je vodja raziskovalno-založniškega oddelka Slovenske kinoteke, kjer vodi andragoško-pedagoške programe.