Vlado Škafar. Foto: KINO!

neslišni veter
ki luno nosi spat
lega na zemljo

Vlado Škafar

Priznanje Franceta Brenka, ki ga za izjemne dosežke na področju filmske kulture podeljuje Društvo za širjenje filmske kulture KINO!, je v letu 2016 za film Mama prejel Vlado Škafar.
Ob podelitvi sta se odvrteli avtorjevi mojstrovini – kratki film Stari most iz leta 1998 in celovečerna nagrajenka Mama.

Mama (Vlado Škafar, 2016)