Categories
Slovenski teden filma

Ostrenje pogleda v Slovenskem tednu filma 2021

Letošnji Slovenski teden filma smo otvorili z delavnico na Osnovni šoli Vodmat, kjer smo skupini osmošolcev izbirnega predmeta Filmska vzgoja predstavili osnove filmske kritike. Na dve uri in pol dolgem srečanju smo spregovorili o filmskih izraznih sredstvih, kot so montaža, igra, fotografija in zvok, in razpravljali o njihovem prepletanju in tvorjenju atmosfere. Urili smo se v aktivnem gledanju, pri katerem se gledalec nenehno sprašuje, kaj zares vidi. Razmislili o odnosu med vsebino in (varljivo) formo ter poudarili, da za vsem, kar se izriše na platnu ali vznikne v zvoku, stoji premislek, razlog, odločitev, pomen.

V drugem delu smo se osredotočili na proces pisanja, od gledanja in misli do zapisanega – od (samo)spraševanja, kaj sem opazil, zaslišal in občutil, skozi razmislek, kako, s katerimi sredstvi je film dosegel in (za)kaj nekaj pomeni … Opozorili smo, da mora kritik pri pisanju upoštevati najrazličnejše vidike filma, kot so vsebina, oblika, sporočilo, konteksti (družbene in druge okoliščine, avtorjev opus ipd.). Srečanje se je na koncu izkazalo še prekratko za debate, ki so jih zanetili navzoči osmošolci, o različnosti in (ne)pravilnosti možnih interpretacij, o soočanju z nerazumljivimi, nekonvencionalnimi dramaturškimi strukturami itd.

Obiskali smo tudi vrtčevske otroke v Vrtcu Najdihojca – enota Lek, ki smo jim s primeri risanih animacij predstavili osnove animiranega filma. Po ogledu izbranih epizod Krtka in Medveda Bojana smo se pogovorili o medsebojni pomoči in prijateljstvu ter o odnosu do narave. Skočili smo tudi v obdobje pred nastankom animiranega filma in otroke seznanili z optičnimi igračami ter videli, kako prevarajo naše oko. Za konec je vsak naredil svoj tavmatrop.

Pri načrtovanju delavnic nam je tako kot marsikomu v zadnjih dveh letih zagodel covid, zato smo Slovenski teden filma podaljšali kar v Slovenski mesec filma! V naslednjih dveh tednih tako načrtujemo izvedbo še 5 delavnic za OŠ in vrtec.