Film sproža filozofska vprašanja. S tem, ko omogočajo opazovanje sveta, filmi sprožajo vprašanja o tem, kakšne vrste svetovi obstajajo ter kakšni sta izkustvo in odgovornost gledanja. To se pravi: film je filozofski, kolikor je tudi ontološki in refleksiven. Enako vprašanje potem velja tudi za filozofijo. Ali ima filozofija sama ustrezen jezik kot sredstvo filozofiranja; in ali bi jezik lahko bil za filozofijo hkrati predmet razprave in vir razmišljanja. Če želiš razumeti film filozofsko, potem obstaja skušnjava, če ne že kar impulz, da bi razumeli filozofijo kot prav tako tesno povezano s svojim medijem. In če se spremeni medij, potem se mora spremeniti tudi značaj same filozofije.

Integralna verzija se nahaja v tiskanem KINU!