Overjena kopija

Film je ogledalo
smrti
okno
v svetlobi
prelet ptice
bitje zvona
usihajoča
podoba

 

_

 

Dobrodošli, gospod Chance

(Kam bežiš, podoba …?)
Biti tu,
v senci meje,
ki je ni,
žarek prostosti,
razblinjen
v sen,
neskončni
vrtnar pije
smrti iz dlani
na gladini jezera,
zloščeni čevlji,
vrane v očeh

 

_

 

Tam nekje

(Odlitek v praznini)
na obzorju
se lušči
moja senca
vse je tako
kot sanjajo
mrtvi

 

_

 

Tilva Roš

Daj, daj
prekini to
neznosno trpljenje,
iskanje adrenalina,
ki prehitro
mine,
ukini mladost,
porinjeno
v eter ekrana,
s tanko, dolgo
puščico mi
izsesaj srce

 

_

 

Življenje na smetišču

me spravlja
v zadrego,
Tu smo
začeli,
tu bomo
končali

 

_

 

Oddelek groze

Spačeni
odsev
v ogledalu
krik
tišine

 

_

 

Vrtoglavica

Ženska,
ki jo ljubiš
ni enaka ženski,
o kateri sanjaš
brazgotina
v koraku
ki odzvanja
smrt

 

_

 

Solaris

Nič ruševin
gladina jezera,
privid tišine
krhka
prosojna
senca
čisto
ogledalo
uma
odtis
odsotnega
Boga