Članek obravnava tri bistvene poudarke Filmozofije Daniela Framptona: vzpostavitev filmozofije in njenih osnovnih pojmov, njeno povezavo s sodobnim filmom in gledalcem, ter filmozofijo kot drugačen način mišljenja, v katerega se izteče filozofija ob svojem koncu. Na začetku sledimo Framptonovi definiciji filma kot mišljenja in filmozofskim pojmom, ki jih ta porodi. Nadalje skušamo pokazati, da se v nasprotju s Framptonovim zagovarjanjem razlagalne vrednosti filmozofije pri vprašanjih sodobnega filma in koristnosti za gledalčevo doživljanje filma filmozofija izkaže za povsem odvečno. Na koncu premislimo Framptonovo zastavitev filmozofije kot nove poti filozofije in opozorimo na problematičnost te teze.

Integralna verzija se nahaja v tiskanem KINU!