Filmo-um

Jurij Simoniti KINO! 5/6

Framptonova afektivno-deskriptivna antiteorija filma

Maja Lovrenov KINO! 5/6

Nekaj pomislekov ob branju Filmozofije Daniela Framptona

KINO! KINO! 5/6

Film in filozofija

»Maurice Nadeau ... ... 'Če bi Descartes živel danes, bi pisal romane.' Z vsem dolžnim spoštovanjem do Nadeauja — današnji Descartes bi se bil že zaprl v svojo spalnico s 16mm kamero in nekaj traku in bi že pisal svojo filozofijo filma: kajti njegova Razprava o metodi bi bila danes takšna, da bi jo lahko zadovoljivo izrazil zgolj film.« Alexandre Astruc