V pričujočem besedilu je povzeto predavanje o filmu Piera Paola Pasolinija Ptički in ptičice (1966), ki je potekalo 6. maja 2008 v antični maniri pod odprtim večernim nebom na terasi lokala Slamič v Ljubljani. Predavanju je sledila zanimiva in precej burna razprava, ki je žal ostala nezapisana. Vanjo sta najtehtneje intervenirala Lidija Radojević in Primož Krašovec. V tej razpravi so se zaostrila predvsem vprašanja o političnem učinku Pasolinijeve umetnosti. Ali Pasolini z dvoumnostjo svojih označevalnih postopkov stopnjuje zavest o protislovjih, iz katerih lahko vznikne radikalna politična invencija, ali je to esteticistično koketiranje z misticizmom in pasivno pričakovanje revolucije, ki naj bi se pojavila kot deus ex machina?

Pasolini je filme snemal kot človek, ki je prišel v svet filma od drugod – kot pesnik, ki je imel zelo samosvoje razumevanje filmskega medija. Njegovi filmi hočejo biti vedno tudi neko izzivanje; v najavni špici Ptičkov in ptičic, ki je verzificirana, slišimo: »Dirigendo rischiò riputazione Pier Paolo Pasolini.« (»Z režijo je tvegal ugled Pier Paolo Pasolini.«) To je avtoironija – pa vendarle taka avtoironija, ki s poudarjanjem možne izpostavitve posmehu avtorja vnaprej zaščiti. Vprašanje o političnem učinku njegovega filma bi lahko zastavili prav kot vprašanje, ali je Pasolini v njem nesprejemljivost prignal dovolj daleč: do kod je prek svojih označevalnih postopkov prignal zavest o nevzdržnosti situacije, ki jo diagnosticira kot nevzdržno?

Še pripomba o prevajanju naslova Uccellacci e uccellini: uporabljam uveljavljeni slovenski prevod Ptički in ptičice, čeprav ta prevod z dvema diminutivoma zabriše temeljno (v zadnji instanci razredno determinirano) nasprotje, ki je vpisano v naslov filma. Medtem ko je pripona –ino (plural: –ini) pomanjševalna, je pripona –accio (plural: –acci) »povečevalna«; če bi se izrazili pogovorno, bi lahko govorili o »Ptičurinah in ptičkih« ali čem podobnem.

M. K., 17. 6. 2008

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!