Deleuzova in Guattarijeva spinozistična imaginacija je proizvedla vprašanje o tem,»kako se narediš za telo brez organov«. Ker to, kot pravita, ni pojem, je pa »skupek praks«, govorita o telesu brez organov tako, da izhajata iz raznolikih predstavitev in obravnav praks, v katerih gre za delovanje želje po doseganju ali celo prestopu nedosegljive meje. Prispevek Deleuza in Guattarija nas pripelje k temu, kar je poglavitni problem v zvezi s telesom in njegovo »definicijo«. Gre namreč za »stratum« organizma. Razlika med ameriškim in evropskim filmom, ki jo je artikuliral Deleuze, je okvir, v katerem lahko nekako opredelimo različno reagiranje na podobe nasilja, ga težko pojasnimo. Zapis na koncu obravnava vprašanje razmerja telesa in organizma glede na ključni nasilni prizor v filmu Nepovratno (2002) Gasparja Noéja.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!