Ta zapis je začel nastajati kot recenzija prevoda knjige Elsaesserja in Hagenerja Teorija filma: uvod skozi čute. Toda podrobno branje knjige je »proizvedlo« veliko več besedila, kot je v navadi za knjižno recenzijo. Ker je knjiga gotovo zelo pomembna kot podlaga za prisvajanje novejših dognanj teorije filma in tudi kot izvrsten uvod za pedagoške potrebe pri študiju na višjih ravneh, ni odveč, da ji pričujoča revija nameni izdatnejšo pozornost. Recenzent svojo obravnavo in razlago zaključi z ugotovitvijo, da ta knjiga že pomeni prvi stavek na novo izumljene teorije filma.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!